RESPECTAM turistii!
ZERO taxe ascunse!

...

PARALELA 45
Agentia ta de incredere

Regulament Revolut

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 

 

Art. 1.  ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul loteriei publicitare Paralela 45 loves Revolut este societatea PARALELA 45 TURISM S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Bdul. Elisabeta nr. 29-31, Sector 5, CIF RO6505940, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/21621/1994, reprezentata legal prin dl. Burcea Alin Nicolae in calitate de Administrator.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii ("Regulamentul").

 

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE LOTERIEI PUBLICITARE

Loteria publicitara Paralela 45 loves Revolut se desfasoara incepand cu data de 1 iulie 2019 ora 10:00, pana la data de 1 septembrie 2019 ora 22:00, pe pagina dedicata campaniei https://www.paralela45.ro/revolut.

Toate persoanele fizice care comanda un card Revolut gratuit folosind formularul din pagina de concurs in perioada desfasurarii concursului participa la loteria publicitara. Pentru ca inscrierea sa fie valida, participantii trebuie sa completeze formularul din pagina organizatorului, sa se inregistreze in aplicatie folosind linkul primit prin sms si sa comande cardul gratuit Revolut.

Va fi acordat un premiu - o vacanta in Antalya pentru 2 persoane cu zbor din Bucuresti in perioada 14 octombrie – 21 octombrie 2019, la hotelul Crystal Tat Beach 5*, Belek, Antalya cu All Inclusive. Premiul include zbor charter, 7 nopti de cazare cu masa in regim All Inclusive (camera dubla), transferuri in Antalya aeroport-hotel-aeroport si asistenta turistica locala.

 

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la aceasta campanie orice persoana fizica, cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii la loteria publicitara, indiferent de sex, nationalitate sau religie.

Nu pot participa la campanie angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului si nici sotul / sotia si rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 2 inclusiv.

 

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

Regulamentul oficial al loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, prin accesarea paginii www.paralela45.ro/regulament-revolut.

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.paralela45.ro.

 

Art. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL LOTERIEI PUBLICITARE “Paralela 45 loves Revolut”

Pentru a se inscrie in loteria publicitara toate persoanele fizice trebuie sa parcurga cu succes urmatorii pasi:

Sa completeze formularul de pe pagina de concurs: https://www.paralela45.ro/revolut
Sa se inregistreze in aplicatie folosind linkul primit prin sms. Orice alta inregistrare nu este considerata valida.
Sa comande cardul gratuit Revolut
 

Premiul va fi acordat doar in cazul parcurgerii cu succes a tuturor pasilor de mai sus.

 

Toate persoanele inregistrate in pagina de concurs https://www.paralela45.ro/revolut intra in extragerea loteriei publicitare.

 

Extragerea castigatorului va avea loc in data de de 2 septembrie, la ora 12:00, live pe pagina de facebook Paralela45ro, ce poate fi accesata la adresa https://www.facebook.com/Paralela45/

 

Vor fi extrasi un castigator si doua rezerve.

 

 

Art. 6. PREMIUL

6.1. Premiul acordat in cadrul loteriei publicitare consta in Pachet de Vacanta pentru doua persoane cu zbor charter inclus din Bucuresti in Antalya, in perioada 14 octombrie – 21 octombrie 2019 la hotelul Crystal Tat Beach 5*, Belek, Antalya, cu All Inclusive. Premiul include zbor charter, 7 nopti de cazare cu masa in regim All Inclusiv (camera dubla), transferuri in Antalya aeroport-hotel-aeroport si asistenta turistica locala.

Valoarea totala a premiului este de: 1.526 Euro, respectiv 7.202,57 lei (calculat la cursul BNR 1Eur = 4,7199 Lei din data de 27 iunie 2019).

Termenul pentru acceptarea premiului este de 48 de ore de la comunicarea rezultatului loteriei publicitare conform art. 7 de mai jos.

 

6.2. Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte servicii / pachete comercializate de Paralela 45 si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil către alte persoane.

 

Art. 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc la sediul Organizatorului din Mun. Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 60, sector 2, prin tragere la sorti in data de 2 septembrie 2019, ora 12:00, cand se va face extragerea câştigătorului si a 2 castigatori de rezerva. Tragerea la sorti se va efectua prin random.org, in prezenta a 3 membri desemnati de Organizator si va fi transmisa live pe pagina de facebook Paralela45ro.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile efectuate conform prezentului Regulament.

 

7.1. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 2 septembrie 2019, dupa ce se va verifrica daca acesta a respectat toti pasii pentru ca inscrierea lui sa fie valabila.

Acceptarea premiul castigat se poate face pana la data de 4 septembrie 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail marketing@paralela45.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 4 septembrie 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Organizatorul va contacta a doua persoana extrasa.

 

7.2. A doua persoana extrasa va fi contactata prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 5 septembrie 2019.

Acceptarea premiul castigat de a doua persoana extrasa se poate face pana la data de 7 septembrie 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail marketing@paralela45.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 7 septembrie 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Organizatorul va contacta a treia persoana extrasa.

 

7.3. A treia persoana extrasa va fi contactata prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 8 septembrie 2019.

Acceptarea premiul castigat de a treia persoana extrasa se poate face pana la data de 10 septembrie 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail marketing@paralela45.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 10 septembrie 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

 

Art. 8. CONDITII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

 

8.2. Conditii de validare a castigului

Castigurile din prezenta loterie publicitara vor fi validate daca participanţii castigatori indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

 

8.3. Conditii de invalidare a castigului

Castigurile din prezenta loterie publicitara vor fi invalidate in cazul in care oricare dintre participantii castigatori incalca cerintele de participare prevazute.

In situaţia in care niciunul dintre castigatori nu poate fi contactat astfel cum este prevazut la art.7, niciunul dintre castigatori nu accepta premiul in termenele prevazute la art.7, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

In situatia in care niciunul dintre castigatori nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa Organizatorului, aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului, Premiul, respectiv sejurul in Antalya nu se mai poate organiza in perioada indicata in prezentul regulament (cu titlu exemplificativ: din cauza unor dezastre naturale, situatie de criza policita, etc.), premiul nu se va mai acorda.

 

Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art. 10. ANGAJAMENTE

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta loterie publicitara implica acceptul castigatorului ca numele, adresa si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale audio-video si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

 

Art. 11. INTRERUPEREA LOTERIEI PUBLICITARE

Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

 

Art. 12. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

-          orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

-          imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

 

Art. 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului prezentului regulament si consimtamantul participantilor pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), in scopul organizarii loteriei publicitare.

Societatea Paralela 45 Turism SRL este inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 7718 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct.

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa Paralela 45 Turism SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Mun. Bucuresti, Bdul. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, cod postal 050012 sau prin transmiterea unui e-mail către protectiedate@paralela45.ro.

 

PARALELA 45 TURISM SRL va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

 

Art. 14. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art. 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din municipiul Bucuresti. 

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (secretariat@paralela45.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 16. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul Regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al campaniei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

 

 

 

ORGANIZATOR,

Paralela 45 Turism S.R.L.

prin asociat și administrator

BURCEA ALIN NICOLAE

 


Partenerii nostri